Produktionen

Havskov svineproduktion producerer årligt ca. 70.000 stk. sunde 30 kg. grise. Smågrisene sælges til to danske landmænd, der feder grise op til slagtning i Danmark. Alle søerne er samlet på ejendommen Vestergård, mens smågrisene bliver passet på Brydebol og Havskov

Vi ejer selv 400 hektar og lejer yderligere 210 hektar. Her producerer vi korn til grisene og raps, der sælges til videreforarbejdning. Vi har selv alle maskinerne til markbruget.

 
 
Havskov svineproduktion | Fabjergvej 90, 7620 Lemvig - Danmark | torbenhauskov@gmail.com